ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 6621 คน
ทั้งหมด: 510275 คน
 
 
 

 

 

 
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 26-28 พ.ย.62 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30 ก.ย.62
เงินรอการตรวจสอบคงเหลือ ณ ส.ค.62
แจ้งสมาชิกทุกท่าน เรื่อง การแสดงตนเมื่อมาติดต่อทำธุรกรรม กับ สค.รน.
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 28-31 ต.ค.62 ณ กอง สน.กร.
รายชื่อสมาชิกสมัครใหม่ ตั้งแต่ 1 ส.ค.62 ถึง 30 ก.ย.62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 31 ส.ค.62
สค.รน. ขอแจ้งรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมประเมินราคาสินทรัพย์ ในการจดจำนองกับ สค.รน.
เงินรอตรวจสอบคงเหลือ ณ ก.ค.62
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิก พื้นที่สัตหีบ ในวัน 24 ก.ย. ถึง 26 ก.ย.62 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และ ผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2563
เงินรอตรวจสอบคงเหลือ ณ มิ.ย.62
สค.รน.จัดกิจกรรมพบปะสมาชิก รับสมัคร รับสัญญากู้และธุรกรรมในพื้นที่ สัตหีบ 27-29 ส.ค.62
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ 30มิ.ย.62
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิก พื้นที่สัตหีบ ในวัน 30 ก.ค.ถึง 1 ส.ค.62 ณ กอง สน.กร.
 

 
 
 
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ            7.15 % ต่อปี
วงเงินสูงสุด  60 เท่า 
การผ่อนชำระสูงสุด  20  ปี   

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้เคหะฯ      6 %  ต่อปี
กู้สูงสุดไม่เกิน 5 ลบ.
การผ่อนชำระสูงสุด 30  ปี  

 

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 3.50 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.75 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2561
ปันผล ปี 61 7.50 %
เฉลี่ยคืน ปี 61 15.60 %

กำไรฯ ปี 61

196.7 ลบ.

จำนวนสมาชิก 14,285 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,501 ลบ.
เงินฝาก 3,720 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.61

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0946458678

Facebook สครน.