ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 8824 คน
ทั้งหมด: 934650 คน
 
 
 

 

 

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 5 - 7 ม.ค.65 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564
สค.รน. จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 13 - 15 ธ.ค.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 64
สค.รน. แจ้งการปิดสหกรณ์เพื่อจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 9 - 12 พ.ย.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ การเสนอราคาซื้อวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้าง
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 6 - 8 ต.ค.64 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 1 - 3 ก.ย.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2564
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 9 - 11 ส.ค.64 ณ กอง สน.กร.
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2564
ปันผล ปี 64 6.85 %
เฉลี่ยคืน ปี 64 11.50 %

กำไรฯ ปี 64

215 ลบ.

จำนวนสมาชิก 18,415 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,094 ลบ.
เงินฝาก 4,113 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64

 

  เล่มรายงานกิจการ ปี 2564

     

 

QR Code : จองคิวยื่นขอกู้เงิน

    พื้นที่ สัตหีบ

   

       

ขอเชิญสมาชิกเพิ่มเพื่อนใน app line

Line Official

Line ID : @kehacoop

ฝ่ายการเงิน

line ID : 024753238

E-mail :   

kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.