การฝากเงิน
 

 

  การฝาก


   เงิดสด  ที่  สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด

   โอนผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี "สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด"

               : ธนาคารทหารไทย เลขที่บัญชี  019-2-81660-1

               : ธนาคารกรุงไทย   เลขที่บัญชี  980-6-28794-0

   จำนวนเงินฝากครั้งแรก(เปิดบัญชี)ไม่ต่ำกว่า 1,000.- บาท

 

   เงินฝากออมทรัพย์ พิเศษ

   : อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)                                                              2.75                   ต่อปี
                    : ฝากได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ                                   
50,000                   บาท
                    : ฝากได้คนละ 1 บัญชี                             
ไม่เกิน 5,000,000                    บาท

   จ่ายดอกเบี้ยทุก 31 มี.ค.และ 30 ก.ย.
   ทบต้นทบดอก
   ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง
   ถอนเกิน 2 แสนบาท แจ้งล่วงหน้า 1 วัน

   ถอนในเดือนเดียวกันตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป  เสียค่าธรรมเนียมครั้งละ 1% (ขั้นต่ำ 100 บาท)

 

   เงินฝากออมทรัพย์

   : อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)                                                                  2.50             ต่อปี

                    : ฝากได้สูงสุดไม่เกินเดือนละ                                        50,000             บาท
                    : ฝากได้คนละ 1 บัญชี                                ไม่เกิน 10,000,000              บาท

   คิดดอกเบี้ยทุก 31 มี.ค.  และ 30 ก.ย.
   ทบต้นทบดอก
   ถอนเกิน 2 แสนบาท แจ้งล่วงหน้า 1 วัน (ไม่จำกัดการฝากถอนรายเดือน)

 

 

 
 

                          หมายเหตุ : การรับฝาก - ถอนเงิน ได้ตั้งแต่ 09.00น. - 11.30น. และ 13.00น. - 14.30น. 

                           หากท่านโอนเงินมาที่ สค.รน. กรุณาส่ง Fax สลิปต์การโอน  และโทรยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ (024753238) ID Line : 024753238 , เพื่อให้เงินของท่านเข้าระบบและยืนยันว่าเป็นของท่าน

                          ผู้มีเงินฝากหรือค่าหุ้นกับ สค.รน. สามารถขอกู้เงินได้สูงสุด ร้อยละ 90 ของเงินฝากหรือค่าหุ้นที่มีอยู่ โดยไม่จำเป็นต้องถอนเงินฝากหรือค่าหุ้นและไม่ต้องหาคนค้ำประกันแต่ประการใด นอกจากนั้นจะไม่มีผลกระทบต่อเงินฝากหรือค่าหุ้น โดยผู้กู้จะเสียดอกเบี้ยส่วนต่างไม่มากนัก สมาชิก สค.รน. ท่านใดสนใจโปรดติดต่อสอบ
                      รายละเอียดได้ที่ สค.รน. โทร 53293 - 5 ในวันและเวลาราชการ
   
   
 
Posted: admin Date: 2012-07-26 15:26:37 IP: 180.183.104.213