ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 4841 คน
ทั้งหมด: 1027696 คน
 
 
 

 

 

 
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 2 - 4 ส.ค.65 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ สค.รน. เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 29 มิ.ย.65 - 1 ก.ค.65 ณ กอง สน.กร.
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2565
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 31 พ.ค.65 - 2 มิ.ย.65 ณ กอง สน.กร.
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565
ประกาศ รับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ปี 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2565
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 25 - 28 เม.ย.65 ณ กอง สน.กร.
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 30 มี.ค.65 - 1 เม.ย.65 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม 2565
โครงการรับฝากเงินออมทรัพย์บ้านมั่นคง
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2564
ปันผล ปี 64 6.85 %
เฉลี่ยคืน ปี 64 11.50 %

กำไรฯ ปี 64

215 ลบ.

จำนวนสมาชิก 18,415 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,094 ลบ.
เงินฝาก 4,113 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.64

 

  เล่มรายงานกิจการ ปี 2564

     

 

QR Code : จองคิวยื่นขอกู้เงิน

    พื้นที่ สัตหีบ

   

       

ขอเชิญสมาชิกเพิ่มเพื่อนใน app line

Line Official

Line ID : @kehacoop

ฝ่ายการเงิน

line ID : 024753238

E-mail :   

kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.