ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 9087 คน
ทั้งหมด: 1165974 คน
 
 
 

 

 

 
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2566
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 1-3 มี.ค.66 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ ปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์บ้านมั่นคง ในวันที่ 28 ก.พ.66
ประกาศ เปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์บ้านมั่นคง 2
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2565
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 30 ม.ค.66 - 1 ก.พ.66 ณ กอง สน.กร.
สค.รน. ขอประกาศ ขยายวงเงินการรับ-ฝากเงิน บัญชีออมทรัพย์ และบัญชีออมทรัพย์พิเศษ
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 27 - 29 ธ.ค.65 ณ กอง สน.กร.
สค.รน. ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือสมาชิกกรณีสมาชิกเสียชีวิต
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2565
ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท ในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 65
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2565
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2565
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 29 พ.ย.65 - 2 ธ.ค.65 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2565
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 1 ธ.ค.65 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 1 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2565
ปันผล ปี 65 6.85 %
เฉลี่ยคืน ปี 65 11.60 %

กำไรฯ ปี 65

229 ลบ.

จำนวนสมาชิก 20,029 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,308 ลบ.
เงินฝาก 4,499 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.65

 

  เล่มรายงานกิจการ ปี 2565

     

QR Code : จองคิวยื่นขอกู้เงิน

    พื้นที่ สัตหีบ

   

       

ขอเชิญสมาชิกเพิ่มเพื่อนใน app line

Line Official

Line ID : @kehacoop

ฝ่ายการเงิน

line ID : 024753238

E-mail :   

kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.