ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 11414 คน
ทั้งหมด: 1459975 คน
 
 
 

 

 

 
ประกาศ รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี งป.68
ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี ประจำปี งป.68
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ.2567
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 29 - 31 พ.ค.67 ณ กอง สน.กร.
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 30 เม.ย.67 - 3 พ.ค.67 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2567
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 25 - 27 มี.ค.67 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2567
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 21 - 23 ก.พ.67 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ ปิดโครงการรับฝากเงินออมทรัพย์บ้านมั่นคง 2 ในวันที่ 14 ก.พ.67
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2566
กำหนดการเดินทางไปบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ วันที่ 24 -26 ม.ค.67 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 1 ธ.ค.65 เป็นต้นไป
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 50,000 บาท ต่อเดือน
ระยะเวลา 1 ธ.ค.65 เป็นต้นไป

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2566
ปันผล ปี 66 6.85 %
เฉลี่ยคืน ปี 66 12 %

กำไรฯ ปี 65

256 ลบ.

จำนวนสมาชิก 21,487 คน
ทุนเรือนหุ้น 2,546 ลบ.
เงินฝาก 5,123 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.66

 

  เล่มรายงานกิจการ ปี 2566

     

 QR Code : จองคิวยื่นขอกู้เงิน

    พื้นที่ สัตหีบ

   

       

ขอเชิญสมาชิกเพิ่มเพื่อนใน app line

Line Official

Line ID : @kehacoop

ฝ่ายการเงิน

line ID : 024753238

E-mail :   

kehanavycoop@gmail.com

Facebook สครน.