ตรวจสอบหุ้น
เงินฝาก/กู้
ปันผล/เฉลี่ย

เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
 เปิดใช้ครั้งแรกโปรดลงทะเบียนก่อน
 ลืมรหัสผ่าน
เดือนนี้: 14684 คน
ทั้งหมด: 744055 คน
 
 
 

 

 

 
เงินรอตรจววอบ เดือน ต.ค.63 - พ.ย.63
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 9 - 11 ก.พ.64 ณ กอง สน.กร.
สค.รน. ขอแจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ
สค.รน. ขอแจ้งปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สามัญ และเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์
สค.รน. ขอแจ้งเลื่อนการไปพื้นที่สัตหีบในวันที่ 5-7 ม.ค.64
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 5 - 7 ม.ค.64 ณ กอง สน.กร.
ประกาศ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 26
รายชื่อสมาชิกที่ได้รับเงินรางวัล 75 รางวัล ๆ ละ 2,000 บาท ประจำปี 2563
สค.รน. ขอแจ้งเรื่องการนำเงินปันผลเฉลี่ยคืนค้างจ่ายเกิน 5 ปี เข้าเป็นทุนสำรอง ประจำปี63
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 1 - 3 ธ.ค.63 ณ กอง สน.กร.
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563
รายการย่อแสดงสินทรัพย์และหนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
สค.รน.จัดกิจกรรมบริการสมาชิกพื้นที่สัตหีบ ในวันที่ 27 - 30 ต.ค.63 ณ กอง สน.กร.
 

 
 
 

เริ่มตั้งแต่ 1 ม.ค. 2564

 
 
 
เงินฝากออมทรัพย์
ออมทรัพย์ พิเศษ 2.75 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน
เงินฝากออมทรัพย์ 2.50 %
ไม่เกิน 30,000 บาท ต่อเดือน

การส่งค่าหุ้น

หุ้น บาท
3 - 100 300 - 10,000 
เพดานสูงสุด  800,000
เริ่ม 1 พ.ค.61
 
 
 
สรุป ปี งป. 2563
ปันผล ปี 63 7.75 %
เฉลี่ยคืน ปี 63 16.35 %

กำไรฯ ปี 63

239 ลบ.

จำนวนสมาชิก 17,004 คน
ทุนเรือนหุ้น 1,877 ลบ.
เงินฝาก 3,902 ลบ.
ข้อมูล ณ 30 ก.ย.63

ขอเชิญสมาชิก เพิ่มเพื่อนใน app line

Line @kehacoop
ฝ่ายสินเชื่อ line = 0802581243
ฝ่ายการเงิน line = 024753238
ฝ่ายทุนเรือนหุ้น line = 0659601460

Facebook สครน.