สค.รน.ร่วมยินดี วันสถาปนา สก.ทร.ครบรอบ66ปี
 
 
 
 
 

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 สค.รน. โดย น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ ผู้จัดการ สค.รน.และเจ้าหน้าที่ฯ  ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องวันสถาปนา  กรมสวัสดิการทหารเรือ ครบรอบ 66 ปี  ณ อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ
   
   
 
Posted: กันตภณ รัศมี Date: 2020-08-17 16:23:30 IP: 124.121.232.125