สค.รน. ร่วมกับ สก.ทร. และโรงพยาบาลนวมิทร์9 ตรวจคัดกรองเชื้อโควิด-19 ให้กำลังพล
 
 
 
 
 
   
   
 
Posted: admin Date: 2020-05-08 15:02:41 IP: 180.183.12.49