สค.รน. ขอเลื่อนการเดินทางและขอแจ้งกำหนดการเดินทางมาให้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการสมาชิก
 

สค.รน. ขอเลื่อนการเดินทางและขอแจ้งกำหนดการเดินทางมาให้บริการเพื่อประชาสัมพันธ์และให้บริการสมาชิก พื้นที่สัตหีบ ณ กอง สน.กร จากวันที่ 24-26 ธ.ค.62 เป็นวันที่ 7-9 ม.ค.63
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-12-19 14:50:45 IP: 14.207.214.98