แจ้งและปรับปรุงข้อมูลของสมาชิก
 
 
 
 
 

          เพื่อประโยชน์ของท่านสมาชิก สค.รน. ขอแจ้งช่องทางสำหรับการแก้ไขข้อมูลเพื่อให้เป็นปัจจุบัน หากท่านสมาชิกมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล ( ยศ, ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ และอื่นๆ) เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการจ่ายเงินปันผลและเฉลี่ยคืน

          ท่านสมาชิกสามารถแจ้งข้อมูลมาได้ที่

                  1. สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ( อาคารกรมสวัสดิการ ทหารเรือ ชั้่นที่ 1 )

                   2. หรือตืดต่อมาที่

                              - Tel. 02-4753293 ถึง 95

                              - ID Line : keha58 หรือ kehacoop
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-10-02 08:38:45 IP: 180.183.131.177