สค.รน. ขอแจ้งรายชื่อบริษัทที่เข้าร่วมประเมินราคาสินทรัพย์ ในการจดจำนองกับ สค.รน.
 

เรียนท่านสมาชิก

                           การกู้เงินพิเศษเพื่อการเคหะสงเคราะห์โดยนำบ้านมาจดจำนองกับทาง สค.รน. นั้น

มีบริษัทเข้าร่วมประเมินราคาสินทรัพย์จำนวน 2 บริษัท ดังนี้

 

1. บริษัทอัลทิมา แอพไพรซัล จำกัด

ติดต่อ : คุณพิมล

เบอร์โทร : 086-3245968 , 095-4900514 , 02-1567936-8 ต่อ 207

 

2. บริษัท กรุงสยามประเมินค่าทรัพย์สิน จำกัด

ติดต่อ : คุณพจนา

เบอร์โทร : 063-8436565 , 099-2196400 , 02-2474715-6 ต่อ 103,105,106

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-09-14 10:24:38 IP: 171.98.127.149