พิธีลงนามทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเขาหมอน 98 ล้านบาท
 
 
 
 
 

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2562 ได้มีพิธีลงนามทำสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินเขาหมอน มูลค่า 98 ล้านบาท ระหว่างสหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด โดย พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  ประธานกรรมการดำเนินการ และ น.อ.วิทยา สิริบุญโรจน์ เลขานุการฯ ผู้รับมอบอำนาจ  กับ บริษัท เอสเอพีเอส2007 โฮลดิ้ง จำกัด  โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ  และ น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ  ผู้จัดการ สค.รน.  ร่วมเป็นสักขีพยาน  

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-06-14 15:33:55 IP: 14.207.195.225