รดน้ำขอพรประธาน สค.รน. เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2562
 
 
 
 
 

มื่อวันพุธที่ 10 เม.ย.62 พล.ร.ต.พินิจ   ชื่นรุ่ง  จก.สก.ทร. / ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.  ได้จัดพิธีทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระ   เนื่องในประเพณีสงกรานต์และขึ้นปีใหม่ไทย  ประจำปี พ.ศ.2562  โดยมี น.อ.วิทยา  ศิริบุญโรจน์ กรรมการและเลขาฯ  และ น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ  ผู้จัดการ จัดข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สค.รน. ทำบุญตักบาตร  สรงน้ำพระและรดน้ำขอพรจาก  พล.ร.ต.พินิจ   ชื่นรุ่ง  จก.สก.ทร. / ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. เพื่อเป็นศิริมงคล

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-04-23 11:36:30 IP: 183.88.33.32