สัมมนา62
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562  สค.รน.ได้มอบให้  น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ ผู้จัดการฯ ดำเนินการจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง "ปัญหาข้อขัดข้องทางการเงิน" เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับความรู้  เกี่ยวกับระเบียบ  ข้อบังคับ  กฎหมายและ พรบ.ฉบับใหม่   ณ เจ้าหลาว คาบาน่า รีสอร์ท จ.จันทบุรี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก พล.ร.ต.พินิจ   ชื่นรุ่ง  จก.สก.ทร./ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.  เป็นประธานในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ 

 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-04-11 13:15:45 IP: 14.207.0.128