พล.ร.อ.สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผช.ผบ.ทร./ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ทร. ตรวจเยี่ยม สค.รน. 2562
 
 
 
 
 

          พล.ร.อ.สุกิตติ  เสงี่ยมพงษ์   ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือ / ประธานคณะกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ และคณะ ตรวจเยี่ยม สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด  โดยมี พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. , คณะกรรมการฯ  และฝ่ายจัดการ  ให้การต้อนรับ  และมอบหมายให้ น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ  ผู้จัดการ สค.รน.  บรรยายผลการดำเนินงาน ของ สค.รน. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-03-07 15:05:01 IP: 183.89.212.106