นาวีเพลสฯ 48 ทำบุญขั้นปีใหม่
 
 
 
 
 

พล.ร.ต.พินิจ  ชื่นรุ่ง  ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.  ได้มอบหมายให้  น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ  ผู้จัดการ สค.รน.  จัดทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่  เมื่อวันที่ 12 ม.ค.62  ณ  โครงการนาวีเพลสเฉลิมพระเกียรติ 48  ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก  พล.ร.ท.สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา  ที่ปรึกษาด้านกิจการเคหะสงเคราะห์  เป็นประธานในพิธี  เพื่อให้เกิดความเป็นศิริมงคลแก่ผู้พักอาศัย

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2019-01-14 10:59:52 IP: 14.207.224.128