เงินปันผลเฉลี่ยคืนสมาชิกที่ Rejected จากธนาคาร
 

เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน รายการ Rejected (ธนาคารตีกลับ)  จากธนาคาร สค.รน.ได้ดำเนินการโอนให้กับสมาชิกในวันที่ 20 ธ.ค.61
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-12-19 14:56:55 IP: 180.183.117.219