กิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR)
 
 
 
 
 

พล.ร.ท.สุพจน์   สายวงศ์ปัญญา  ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. และ น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ ผู้จัดการ สค.รน.  นำคณะเจ้าหน้าที่ สค.รน. ไปมอบอุปกรณ์การศึกษา  อุปกรณ์กีฬา  อุปกรณ์ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์การนอน  อุปกรณ์เสริมพัฒนาการของเด็กเล็ก ฯลฯ ให้แก่ ศูนย์การเรียนลาซาลบ้านพระเจดีย์  อ.สังขละบุรี  จ.กาญจนบุรี  เมื่อวันเสาร์ที่ 6 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมตอบแทนสังคม (CSR) ของ สค.รน.ประจำปี 2561 

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-10-12 14:18:54 IP: 14.207.209.132