สค.รน.มอบทุนการศึกษาให้กับ 2 โรงเรียนในพื้นที่สัตหีบฯ
 
 
 
 
 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 พล.ร.ต.สุพจน์   สายวงศ์ปัญญา ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.พร้อมคณะ  ได้เดินทางไปมอบเงิน จำนวน 100,000 บาท ให้กับ  โรงเรียนสัตหีบ เขตกองเรือยุทธการ และโรงเรียนสัตหีบ  เขตฐานทัพเรือสัตหีบ เพื่อส่งเสริมการศึกษา โดยเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมทำคุณประโยชน์เพื่อสังคม ของ สค.รน.ประจำปี 2561

 
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-07-13 15:41:46 IP: 58.11.67.97