ไม่ใช่โครงการของ สค.รน.
 
 
 
 
 

ตามที่มีข่าวทาง webpage บางเพจ ได้นำรูปและข้อมูลเรื่องการซื้อบ้าน  แต่บ้านสร้างไม่เสร็จนั้น  ทำให้ข้าราชการ  ทั้งที่เป็นสมาชิก  และไม่เป็นสมาชิก สค.รน.  สงสัยและไม่ได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง  อาจทำให้คิดว่า สค.รน. เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการนี้นั้น  ทาง   น.อ.สัมฤทธิ์   ตั้งมานะ ผู้จัดการ สค.รน. ขอชี้แจงว่า  โครงการดังกล่าว  ไม่ได้เป็นโครงการของ สค.รน.  หรือ มีส่วนร่วมแต่อย่างใด  จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-06-18 11:58:11 IP: 14.207.193.142