สค.รน. มอบเสื้อฝึกซ้อมพายเรือพระราขพิธีฯ
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61 พล.ร.ต.สุพจน์  สายวงศ์ปัญญา ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้มอบหมายให้ น.อ.สัมฤทธิ์  ตั้งมานะ ผู้จัดการ สค.รน. เป็นตัวแทนมอบเสื้อจำนวน 36 ตัว ให้แก่ฝีพาย สังกัด สก.ทร. เพื่อใส่ในการฝึกซ้อมพายเรืออีเหลือง สำหรับงานพระราชพิธีฯ ประจำปี 2561
   
   
 
Posted: admin Date: 2018-04-26 13:12:50 IP: 14.207.2.39