ดูงาน SCG Precast Building บ้านบึง การสร้างบ้านและอาคารโดยใช้ผนังและพื้นสำเร็จรูป
 
 
 
 
 

 

 

 

 
   
   
 
Posted: user.boonserm Date: 2017-12-20 12:37:48 IP: 101.108.76.45