เรียนสมาชิก เรื่องการหักยอดค่าโอนเงินปันผลเฉลี่ยคืน จำนวน 7 บาท
 
เรียนท่านสมาชิก สค.รน.
   
         ตามที่ สค.รน.ได้โอนเงินปันผลและเฉลี่ยคืนให้กับสมาชิกเมื่อวันที่ 23 พ.ย.60 นั้น จะมียอดหักเงินจากบัญชีของท่านจำนวน 7 บาท  (สค.รน.ไม่ได้หักเงินของท่าน) แต่เป็นทางธนาคารทหารไทยหักเงินของท่านเป็นค่าธรรมเนียม 
 
     จึงเรียนมาเพื่อทราบ   
   
 
Posted: admin Date: 2017-11-28 08:48:56 IP: 180.183.123.187