เงินปันผลและเฉลี่ยคืน ค้างจ่าย ปี2555
 

สมาชิกที่มีรายชื่อต่อไปนี้  ขอให้ติดต่อฝ่ายการเงิน สค.รน.ภายในวันที่ 23 พ.ย.60 ถึง 23 ก.ย.61  

หากพ้นกำหนดแล้วสหกรณ์จะถือว่าท่านสละสิทธิ์  โดยจะโอนเงินดังกล่าวเข้ากองทุนสำรอง สค.รน.  ต่อไป

 

( กดที่นี่ เพื่อดูข้อมูล  ไฟล์PDF )
 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2017-11-27 15:36:19 IP: 180.183.123.187