ขอแจ้งวันโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2560 ที่ไม่ได้พาบุตรมารับ
 

สค.รน.ขอแจ้งวันโอนเงินทุนการศึกษาบุตรสมาชิก 2560 ที่ไม่ได้พาบุตรมารับในวันมอบทุนการศึกษา  สค.รน.จะโอนเงินทุนการศึกษาของบุตรสมาชิกประจำปี 2560 ในวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 ตามหมายเลขบัญชีที่จ่ายเงินปันผลของสมาชิก
   
   
 
Posted: admin Date: 2017-08-25 14:06:05 IP: 58.8.156.188