ขอเปลี่ยนแปลงเวลาลงทะเบียนรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก สค.รน.
 

บุตรสมาชิก สค.รน. ที่ได้รับทุนตามประกาศ ขอให้นำบุุตร  มาลงทะเบียนที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด  ตั้งแต่เวลา 07.00น. ถึง 08.00น 
   
   
 
Posted: admin Date: 2017-08-01 15:45:31 IP: 183.89.88.96