สค.รน.ขอหยุดเฉพาะบริการ รับ ฝาก-ถอนเงินสด วันศุกร์ที่ 1 ก.ค.59 เนื่องด้วยเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร
 

ขอหยุดให้บริการ เฉพาะ รับ ฝาก-ถอนเงินสด ในวันศุกร์ที่ 1 ก.ค.59 เนื่องด้วยเป็นวันหยุดภาคครึ่งปีธนาคาร

 

แต่ยังเปิดทำการและให้บริการในด้านอื่นๆ 
   
   
 
Posted: admin Date: 2016-06-28 14:50:00 IP: 180.183.9.140