เรียน สมาชิก สค.รน. เพื่อกรุณา สค.รน.ไม่ได้มีการเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อนำส่งเข้ากองทุนฯ
 

สค.รน.ไม่ได้มีการเก็บเงินจากสมาชิกเพื่อนำส่งเข้ากองทุนในรูปเงินฝากหรือจ่ายเป็นรายศพเมื่อสมาชิกถึงแก่กรรม เนื่องจาก สค.รน.เป็นสหกรณ์บริการ จึงไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินการ ตามบันทึกนี้
   
   
 
Posted: admin Date: 2016-05-04 15:38:09 IP: 183.88.67.2