งดบริการ ฝาก-ถอน เงินสด ในวัน จ. 2 พ.ค.59
 

เนื่องด้วยวันจันทร์ที่ 2 พ.ค.2559 เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานแห่งชาติ  ธนาคารปิดทำการ  ทำให้ สค.รน. ไม่สามารถให้บริการ ฝาก - ถอน เงินสดได้ จึงแจ้งมาเพื่อให้ สมาชิกที่จะมาติดต่อธุรกรรมการเงินดังกล่าวทราบ ส่วนบริการอื่นๆ ยังคงให้บริการปกติ 
   
   
 
Posted: admin Date: 2016-04-28 15:00:47 IP: 171.96.176.140