สค.รน.จะจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกและกำลังพล ทร. ในพื้นที่สัตหีบ ระหว่าง 17-19ก.พ.59
 
   
   
 
Posted: admin Date: 2016-02-08 15:14:59 IP: 171.96.176.179