แจ้งหยุดทำการ ครึ่งวัน ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00น.
 

สค.รน.ขอแจ้งสมาชิกทุกท่าน  หยุดทำการครึ่งวัน  ในวันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 11.00น. เนื่องด้วย สค.รน. จัดทอดกฐินสามัคคี  ประจำปี 2558  เพื่อสร้างศาลาบำเพ็ญบุญ  ณ  สถานปฎิบัติธรรมแสงแห่งธรรม  อ.ดอยหลวง  จ.เชียงราย  จึงขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน
   
   
 
Posted: admin Date: 2015-10-28 09:14:40 IP: 171.96.176.87