สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคารที่จะรับโอนเงินปันผล/เฉลี่ยคืน ปี58
 
สมาชิกที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง บัญชีธนาคาร ที่ สค.รน.จะโอนปันผล/เฉลี่ยคืน  
 
* * * ขอให้สมาชิกส่งสำเนาหน้าบัญชีธนาคารฯ  ก่อนวันศุกร์ที่ 13 พ.ย.58 * * *
 
- นำส่งด้วยตนเอง
- fax 53245
- Line : KEHA58
- Facebook : สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด
 
*** โดยเซ็นต์สำเนาถูกต้อง และ ระบุว่า "ใช้เพื่อเปลี่ยนแปลงบัญชีธนาคารในการรับเงินปันผล/เฉลี่ยคืน เท่านั้น"   
   
 
Posted: admin Date: 2015-10-05 10:48:06 IP: 180.183.138.220