ขอแจ้งปิดทำการ 1 วัน ศุกร์ที่ 25 ก.ย.58 ตั้งแต่เวลา 13.00น.
 

      ด้วยสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด (สค.รน.) จะจัดกิจกรรมพบปะสมาชิกและกำลังพล ทร. ในพื้นที่จังหวัดภาคเหนือ
ในวันที่ ๒๕ – ๒๗ ก.ย.๕๘ โดยมีคณะกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมเดินทาง จึงขอแจ้งกำหนดการปิดทำการสหกรณ์ในวันศุกร์ที่ ๒๕ ก.ย.๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๓๐๐ และจะเปิดทำการตามปกติในวันจันทร์ที่ ๒๘ ก.ย.๕๘Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2015-09-24 13:42:10 IP: 180.183.47.229