สค.รน. 8ธ.ค.57 วันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2557 และจ่ายเงินปันผล เงินเฉลี่ยคืน
 

สค.รน. ได้กำหนดวันประชุมใหญ่ ในวันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 0900น.  ณ อาคารวังนันทอุทยานสโมสร จึงขอแจ้งสมาชิกให้ทราบโดยทั่วกัน และถ้าการประชุมสิ้นสุด เรียบร้อย เงินปันผลจะจ่ายเข้าบัญชีที่สมาชิกให้ไว้ ในวันเดียวกัน 
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-11-20 10:58:53 IP: 171.96.177.79