สค.รน.ปิดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557
 

เนื่องด้วย สค.รน.ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันก่อตั้ง สค.รน. และพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2557 จึงขอหยุดทำการ ในวันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 1 วัน และหยุดทำธุรกรรม ฝาก-ถอน 

จึงแจ้งมาเพื่อให้สมาชิกทราบ ขอบคุณครับ
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-11-03 10:45:58 IP: 171.96.176.150