ประกาศรายชื่อบุตรสมาชิกได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2557
 

จำนวนทุนการศึกษาที่มอบ 397 ทุน  เป็นเงิน 1,244,500 บาท  แบ่งเป็นทุนเรียนดี 75 ทุน  ทุนส่งเสริมการศึกษา 320 ทุน  ทุนสำหรับบุตรที่ต้องดูแลพิเศษ 3 ทุน  รายชื่อตามผนวก ค.  

*** กำหนดวันมอบทุนการศึกษา วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เวลา 10.00น. ณ สำนักงานสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด  

*** ลงทะเบียนเวลา 09.00น.- 09.45น.  โดยขอให้สมาชิกที่บุตรศึกษาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล  กรุณานำบุตรมาเข้ารับทุนการศึกษา  หากไม่สามารถนำบุตรมารับทุนการศึกษาได้ให้แจ้ง เจ้าหน้าที่ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ทราบ

*** การแต่งกาย  นักเรียนหรือนักศึกษาผู้ที่ได้รับทุน  ให้แต่งเครื่องแบบนักเรียนหรือนักศึกษา  สำหรับผู้ปกครองแต่งกายชุดปฎิบัติงาน

สอบถามเพิ่มเติมโทร  53256 ถึง 7

กด ดาวน์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม ที่ด้านล่าง เพื่อเปิดดูประกาศฯ (ในเครื่องท่านต้องมีโปรแกรม อ่านไฟล์ PDF)Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-10-22 09:54:16 IP: 171.96.177.216