ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

*** จำนวน 3 อัตรา  ดังนี้ ***

                     1. เจ้าหน้าที่กฎหมาย  จำนวน 1 อัตรา

                     2. เจ้าหน้าที่บัญชี  จำนวน 2 อัตรา                      

 

       (ติดต่อขอรับใบสมัครและกรอกรายละเอียด พร้อมยื่นหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครด้วยตนเอง  ได้ที่  สหกรณ์เคหสถานราชนาวี  จำกัด  ชั้น 1 อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ ในระหว่างวันที่ 2 - 8 กรกฎาคม 2557 ในวันเละเวลาราชการ)

 - ตามรายละเอียดที่แนบ -

 
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2014-06-20 09:15:48 IP: 58.9.167.135