ขอเชิญสมาชิก สค.รน. ข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการนาวีเพลส ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48
 

สค.รน. ขอเชิญสมาชิก สค.รน. ข้าราชการและลูกจ้าง ทร. ที่สนใจซื้อห้องชุด โครงการก่อสร้างที่พักอาศัยอาคารชุด ทาวน์โฮม (โครงการ นาวีเพลส) ซอยเฉลิมพระเกียรติ 48  ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9  เขตประเวศ  กรุงเทพฯ  ขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ  มีห้องชุดว่างอีกเพียง จำนวน 26 ยูนิต เท่านั้น  ด้งนี้

1.ห้องขนาด  28 ตร.ม.  จำนวน 18  ยูนิต  แบ่งเป็น  

     1.1ห้องชุด  จำนวน  16 ยูนิต  ราคาเริ่มต้น  1.2  ล้านบาทขึ้นไป

     1.2.ร้านค้า  จำนวน 2 ยูนิต  ราคาเริ่มต้น  1.7  ล้านบาทขึ้นไป

2.ห้องขนาด  42 ตร.ม.  จำนวน  1 ยูนิต  ราคาเริ่มต้น  2 ล้านบาทขึ้นไป

3.ห้องขนาด  56 ตร.ม.  จำนวน  7 ยูนิต  ราคาเริ่มต้น  2.3 ล้านบาทขึ้นไป  

------------------------------------------------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  :  น.อ.หญิง ปิยนาฎ   เทียนศิริฤกษ์  เจ้าหน้าที่ฝ่ายตลาด  โครงการฯ  โทร.53269  หรือ 081- 899 - 6011  

และจองซื้อได้ที่  สค.รน.  อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ  ชำระค่าจอง 10,000.-บาท  รับของสมนาคุณ  พิเศษ  เครื่องปรับอากาศ
   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2013-11-18 15:26:30 IP: 58.9.168.168