วันจันทร์ที่ 1 กรกฎาคม 2556 สค.รน. งดการรับฝาก-ถอนเงิน เพราะว่าเป็นวันหยุดครึ่งปีของทางธนาคาร
 


   
   
 
Posted: จนท.สค.รน. Date: 2013-06-28 09:12:42 IP: 58.11.179.226