การโอนเงินและยืนยันการโอนเงิน
 

ขอให้สมาชิกที่โอนเงิน  หรือทำธุรกรรมทางการเิงินต่างๆ  กับ สค.รน.เมื่อท่านโอนเงินแล้ว  ขอให้ส่ง FAX ใบสลิปต์การโอนเงินและโทรตรวจสอบ โทร. 02 475 329 3 ถึง 5 ในวันและเวลาราชการ  เพื่อให้เงินของท่านเข้าระบบและรู้ว่าเป็นของท่าน  
   
   
 
Posted: admin Date: 2013-02-18 13:55:05 IP: 58.9.6.1