ประกาศ ผลการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปีการศึกษา 2566
 

สมาชิกที่ได้ทุนบุตรสมาชิกปีนี้ มีความประสงค์จะนำบุตรหลานเข้ารับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.66 ณ อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุตร โปรดติตต่อ ฝ่ายธุรการฯ สค.รน. โทร. ภายใน 53141 มือถือ 0955679427 ภายใน 9 ส.ค.66 ขอบคุณครับ

สมาชิกสามรถ ดาวน์โหลด ไฟล์ประกาศได้ >>>>>ที่นี่

สมาชิกที่ได้ทุนบุตรสมาชิกปีนี้ มีความประสงค์จะนำบุตรหลานเข้ารับทุน ในวันพฤหัสบดีที่ 17 ส.ค.66 ณ อาคารกรมสวัสดิการทหารเรือ เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่บุตร โปรดติตต่อ ฝ่ายธุรการฯ สค.รน. โทร. ภายใน 53141 มือถือ 0955679427 ภายใน 9 ส.ค.66 ขอบคุณครับŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2023-08-03 16:35:50 IP: 124.121.183.133