ประกาศ สค.รน. เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566
 
 
 
 
 

*** หมายเหตุ : กรณีสมาชิกยื่นขอทุนระดับอนุบาล ประถมศึกษา และทุนประเภทส่งเสริมการศึกษา ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ถึง ปริญญาตรี

ไม่ต้องแนบ เอกสารประกอบตาม ข้อ 1

ได้แก่ ใบรายงานผลการศึกษา หรือสำเนาใบระเบียน หรือสำเนาสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน และใบรับรองผลการศึกษา(TRANSCRIPT)

**** โปรดตรวจสอบเลขสมาชิกที่เคยได้ทุน ระหว่างปี 2563-2565 หากได้แล้วยื่นมาจะไม่ผ่านหลักเกณฑ์ **** ยกเว้นทุนบุตรที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ

สมาชิกเคยได้ทุนปี 2563 <<< คลิ้กเพื่อตรวจสอบ

สมาชิกเคยได้ทุนปี 2564 <<< คลิ้กเพื่อตรวจสอบ

สมาชิกเคยได้ทุนปี 2565 <<< คลิ้กเพื่อตรวจสอบŴ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: admin Date: 2023-05-31 08:31:40 IP: 124.121.183.194