พลเรือเอก สุวิน แจ้งยอดสุข (ผช.ผบ.ทร.) และประธานกรรมการส่งเสริมสหกร์ ทร. ตรวจเยี่ยม สค.รน.
 
 
 
 
 

         วันที่ 27 มีนาคม 2566 พลเรือเอก สุวิน  แจ้งยอดสุข ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือและประธานกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ทหารเรือ พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี จำกัด โดยมี พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ เจ้ากรมสวัสดิการทหารเรือ ประธานสหกรณ์เคหะสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะ ให้การต้อนรับ

         การตรวจเยี่ยมครั้งนี้นอกเหนือจากการติดตามผลการดำเนินการของสหกรณ์ฯ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมให้สหกรณ์บริหารจัดการและบริหารการเงินเป็นไปตามพระราชบัญญัติ ข้อบังคับ และระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลตามข้อมูลที่ได้รับทราบการรายงานแล้วนั้น ประธานฯ ยังมุ่งหวังให้สมาชิกซึ่งเป็นกำลังพลของกองทัพเรือได้รับประโยชน์สูงสุด ส่งเสริมให้มีวินัยในการเก็บออม อันจะทำให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืนต่อไป
   
   
 
Posted: admin Date: 2023-03-30 16:34:55 IP: 124.121.186.3