กิจกรรม บรรยาย นักเรียนจ่า รร.ชุมพลทหารเรือ เมื่อ 25 มี.ค.66
 
 
 
 
 

              เมื่อวันที่ 25 มี.ค.66 พลเรือตรี คมพันธ์ อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ "การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ให้แก่ นักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพลทหารเรือ ชั้นปีที่ โดยสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด มีความมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ฯ
   
   
 
Posted: admin Date: 2023-03-28 15:24:43 IP: 124.121.186.3