กิจกรรม บรรยาย นักเรียนจ่า รร.นย.ศฝ.นย. เมื่อ 10 มี.ค.66
 
 
 
 
 

        เมื่อวันที่ 10 มี.ค.66 พลเรือตรี คมพันธ์ อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะเดินทางไปบรรยายและให้ความรู้เกี่ยวกับ "การออมทรัพย์กับสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด" ให้แก่ นักเรียนจ่า โรงเรียนทหารนาวิกโยธิน ศูนย์ฝึกนาวิกโยธิน ชั้นปีที่ 2 โดยสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด มีความมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ฯ

   
   
 
Posted: admin Date: 2023-03-16 16:20:14 IP: 124.121.187.96