กิจกรรม บรรยาย นักเรียนจ่า รร.อล.กวก.อล.ทร. เมื่อ 16 ก.พ.66
 
 
 
 
 

           เมื่อวันที่ 16 ก.พ.66 นาวาเอกหญิง เตือนใจ  อุปกิจ ผู้จัดการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะได้เดินทางไปจัดบรรยายและให้ความรู้ เรื่องการออมทรัพย์กับ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัดให้กับ นักเรียนจ่า โรงเรียนอิเล็กทรอนิคส์ ฯ กรมอิเล็กทรอนิคส์ทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 โดยสหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด มีความมุ่งหวังให้นักเรียนได้รับทราบถึงประโยชน์ของการเป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ เพื่อจะได้สามารถวางแผนการออมทรัพย์ได้เป็นอย่างดี รวมถึงได้รับความรู้เกี่ยวกับสวัสดิการต่าง ๆ จากสหกรณ์ฯ

   
   
 
Posted: admin Date: 2023-03-16 16:08:51 IP: 124.121.187.96