พิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก และสมาชิก สค.รน. จากเหตุ ร.ล.สุโขทัย อับปาง
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด เป็นประธานในพิธีมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวของสมาชิก และสมาชิก สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด ที่เสียชีวิต สูญหาย และประสบภัย จากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง ณ ห้องอเนกประสงค์ กรมสวัสดิการทหารเรือ
   
   
 
Posted: admin Date: 2023-02-07 14:13:34 IP: 124.121.176.89