สค.รน. บริจาคเงินให้กับ ทร. เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณี ร.ล.สุโขทัย อับปาง
 
 
 
 
 

เมื่อวันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 พลเรือตรี คมพันธ์  อุปลานนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด พร้อมคณะ บริจาคเงินในนาม สหกรณ์เคหสถานราชนาวี จำกัด จำนวน 350,000 บาท ให้กับ ทร. เพื่อนำไปเยียวยาผู้ประสบภัยกรณี ร.ล.สุโขทัย อับปางโดยมี พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์  ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นผู้รับมอบ
   
   
 
Posted: admin Date: 2023-02-07 09:34:11 IP: 124.121.176.89