สค.รน. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 
 
 
 
 

สค.รน. จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิกฯ ประจำปี 2565

....................................................................................................................................................

เมื่อวันที่ 31 ส.ค.65 นำโดยท่าน พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.)

จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก สค.รน. ประจำปี 2565 พื้นที่สัตหีบ

ณ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

....................................................................................................................................................

เมื่อวันที่ 8 ก.ย.65 นำโดยท่าน พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.)

จัดพิธีการมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก สค.รน. ประจำปี 2565 พื้นที่กรุงเทพฯ

ณ กรมสวัสดิการทหารเรือ
   
   
 
Posted: admin Date: 2022-09-08 15:52:28 IP: 124.121.183.120