ประกาศ สค.รน. เรื่องการให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2565
 

โปรดพิมพ์และเขียนข้อมูล "หนังสือแสดงความยินยอม ตามพรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562" แนบ ใบสมัครขอรับทุนฯ ด้วย มิฉะนั้นจะไม่รับพิจารณา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 กรกฎาคม 2565 

>>> คลิ้ก เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสาร ขอรับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก<<<

ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่เคยได้รับทุนการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 62 ,63 และ64 ได้ที่นี่ (PDF)

ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกที่ได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา2562 <<<

ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกที่ได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา2563 <<<

ตรวจสอบทะเบียนสมาชิกที่ได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา2564 <<<

(ไฟล์ PDF กด Ctrl +F ใส่เลขทะเบียนสมาชิก ถ้าในปี 62-64 มีชื่อท่านจะไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี 65)

>>>ดาวน์โหลดโปรแกรมตรวจสอบประวัติการรับทุน ปี 62-64 zip Excel<<<

.***

***

***

***

 

สอบถามเพิ่มเติม : ฝ่ายธุรการบริการและสารสนเทศ สค.รน.

โทร. 02 475 3141 / มือถือ 095-5679427

 

 

 

 Ŵ  ดาวห์โหลดข้อมูลเพิ่มเติม

   
   
 
Posted: หน.ฝ่ายธุรการบริการฯ Date: 2022-06-29 11:08:27 IP: 124.121.187.163