สค.รน. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้บริการสมาชิกพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ 14-16 มี.ค.65
 
 
 
 
 

         เมื่อวันที่ 14 มี.ค.65 พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (เจ้ากรมสวัสดิการ ทร.) ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สค.รน. และเจ้าหน้าที่ สก.ทร. เข้าบรรยายและให้บริการสมาชิก พื้นที่ นรข.เขตอุบลราชธานี และสถานีเรือ ใกล้เคียง

         และเวลา 1300 น. ได้นำคณะบรรยาย เดินทางถึง สน.เรือมุกดาหาร

         และได้นำคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และมอบทุนการศึกษา

         ต่อมาเมื่อวันที่ 15 มี.ค.65 พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (เจ้ากรมสวัสดิการ ทร.) ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สค.รน. และเจ้าหน้าที่ สก.ทร. เข้าบรรยายและให้บริการสมาชิก พื้นที่ บก.นรข.เขตนครพนม และสถานีเรือ ใกล้เคียง

         ต่อมาเมื่อวันที่ 16 มี.ค.65 พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (เจ้ากรมสวัสดิการ ทร.) ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน. ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ สค.รน. และเจ้าหน้าที่ สก.ทร. เข้าบรรยายและให้บริการสมาชิก พื้นที่ นรข.เขตหนองคาย อ.ศรีเชียงใหม่ และสถานีเรือ ใกล้เคียง

         และเวลา 1300 น. ได้นำคณะ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) ณ โรงเรียนบ้านหัวทราย จังหวัดหนองคาย เพื่อมอบอุปกรณ์การศึกษา อุปกรณ์การกีฬา และมอบทุนการศึกษา
   
   
 
Posted: admin Date: 2022-03-22 15:24:59 IP: 14.207.87.72