บรรยายพิเศษ นรจ.รร.ชุมพล ทหารเรือ 3 ก.พ.65
 
 
 
 
 

          เมื่อวันที่ 3 ก.พ.65 พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (ประธานกรรมการดำเนินการ สค.รน.) ได้นำ คณะเจ้าหน้าที่ สค.รน. จัดการบรรยายพิเศษ เรื่องการออมทรัพย์กับ สค.รน. ให้กับนักเรียนจ่า โรงเรียนชุมพล ทหารเรือ ชั้นปีที่ 2 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมทรัพย์กับ สค.รน. และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกกับ สค.รน.
   
   
 
Posted: admin Date: 2022-02-03 23:18:29 IP: 49.230.143.48