มอบกระเช้าและขอพรประธานฯ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
 
 
 
 
 

เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2565 น.อ.วรวิทย์  รักบ้านเกิด (ผู้จัดการ สค.รน.) ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ เข้ามอบกระเช้าและขอพร พล.ร.ต.อรรถพล  เพชรฉาย (ประธานกรรมการฯ) และ น.อ.สมริทธ์  งามสวย (กรรมการดำเนินการและเลขานุการฯ) เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2565
   
   
 
Posted: admin Date: 2022-01-04 11:21:52 IP: 124.121.177.22